Disclaimer

Algemeen

Gebruik van de website van TimeforTeamcoaching is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van TimeforTeamcoaching.

Gebruik van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door de TimeforTeamcoaching met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.  TimeforTeamcoaching verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door TimeforTeamcoaching worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededelingen worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Intellectueel eigendom

Al het op deze site afgebeeld materiaal, waaronder begrepen: tekst, afbeeldingen, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij TimeforTeamcoaching en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of andere intellectueel eigendomsrechten. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om enige inhoud van deze site te kopieëren, door te zenden, distribueren, of te verspreiden of tegen welke vergoeding dan ook beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van TimeforTeamcoaching.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze website wordt door TimeforTeamcoaching uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het probleemloos en ononderbroken functioneren van deze website. TimeforTeamcoaching houdt de informatie op de website nauwkeurig bij maar biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.

Nederlands recht

Op deze site en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

TimeforTeamcoaching stelt het bijzonder op prijs wanneer u vragen of klachten kenbaar maakt.