Loopt jouw team vast? En ben je benieuwd of iedereen op de juiste plek zit?

Goed inzicht door Team Analyse TMA

Een team kun je heel goed analyseren met een Talent Motivatie Analyse (TMA), aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Hoe scoort ieder teamlid op het gebied van uiteenlopende competenties/kwaliteiten?  Wat zijn ieders sterke en zwakke punten? Wat zijn gevoeligheden en behoeftes? Wat zijn mogelijk nog onontdekte talenten? Zo vind je de knelpunten en kansen binnen je groep.

Na de TMA gaan we samen kijken hoe de teamleden elkaar aanvullen en waar ze misschien botsen. En wat betekent dit voor de onderlinge samenwerking? Ook kijken we of de benodigde competenties voor het behalen van het gewenste teamresultaat voldoende zijn vertegenwoordigd.

Wanneer kun je TMA inzetten?

  • Inzicht in je team: wat is typerend voor mijn team?
  • Welke nieuwe mensen heb ik nodig als aanvulling?
  • Komt iedereen met zijn eigen talenten tot zijn recht in het team en worden die ingezet?
  • Zijn er talenten die het team mist om tot resultaten te komen?
  • Wat zijn de overeenkomsten die belangrijk zijn voor het uitoefenen van de functie?

Hoe werkt TMA?

TMA in beeld

De TMA brengt 22 drijfveren en 44 talenten van mensen in kaart. En daarbij geeft het inzicht op welke werkgebieden een persoon het meest gemotiveerd en talentvol kan functioneren. TMA is positief, niet veroordelend en biedt alle nodige inzicht. Hieronder staat een individuele- en teamrapportage.

tma-voorbeeldrapport-individueel-nl.jpg tma-voorbeeldrapport-team-nl.jpg

Wil je meer weten? 

Maak een afspraak