Zijn de teamleden samen sterk?

Van eigenbelang naar gezamenlijk belang

Hoe ziet het ideale team er volgens de teamleden eruit? En welke bijdrage wil iemand er zelf aan leveren? Hier komen we achter tijdens een teamintake of individuele gesprekken. Als we beter weten wat er speelt dan bepalen we samen welk programma hierbij past. Een Talent Motivatie Anlyse (TMA) kan een goede start zijn van een teamcoachingstraject.  

Teamcoaching gaat zowel over rationele zaken als over emotionele zaken. Tijdens de teamcoaching ontwikkelt het team kennis, vaardigheden maar ook krijgt het inzicht in het eigen groepsproces. Voor een goede samenwerking is het van belang om te kijken naar het domein gevoelens, onderlinge verhoudingen en belangen. Een manier om dat te doen is via de Roos van Leary, een gedragstypologie, gebaseerd op het idee dat elk gedrag weer ander gedrag oproept. Actie-reacties dus.

Tijdens de teamcoaching kijken we ook of de wijsheid van de minderheid is meegenomen in het meerderheidsbesluit. Luisteren is noodzakelijk voor kwalitatief goede besluitvorming. De vraagstukken van deze tijd vragen om reflectie, samenwerking, diversiteit en synergie. Deep Democracy is een manier om de potentie van een team maximaal te benutten

Zo halen we het beste in iedereen naar boven. Zo bouw je aan een beter team, dat resultaatgericht werkt in een goede sfeer!

Wil je meer weten over onze werkwijze? 

Maak een afspraak